Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

In Nederland bestaat een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid. De gedachte is dat er collectief gezorgd wordt voor alle Nederlanders. Indien men, om wat voor reden ook, niet in staat is een minimaal inkomen te verkrijgen, zijn er verschillende uitkeringen en regelingen die hier ondersteuning kunnen bieden. Het sluitstuk, ook wel “laatste vangnet” genoemd is de de welbekende bijstandsuitkering die onder de Participatiewet valt. 

Sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht en bestaat uit twee onderdelen. Sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen zijn de volksverzekeringen (WW, ZW, AOW, ANW, Zorgverzekeringswet), iedereen betaalt hier aan mee via inkomensafhankelijke premies en belastingen. Sociale voorzieningen zijn uitkeringen, producten of diensten. Hierbij kunt u denken aan een bijstandsuitkering, Wajong of WAO. Deze worden betaald door de overheid uit de algemene middelen (belastingen). 

In de regio waar ons kantoor voornamelijk werkt hebben cliënten veel te maken met Baanbrekers, Weener-XL of bijvoorbeeld met de verschillende Gemeenten zelf. Wij hebben dan ook veel ervaring in het voeren van bezwaarprocedures tegen deze instanties en zijn hierdoor een sterke partij om u bij te staan in uw bezwaarschriftprocedure. 

Boete opgelegd, uitkering stopgezet, ingetrokken of geschorst?

Bezwaar maken

Indien er een besluit wordt genomen door een bestuursorgaan waar u het niet mee eens bent, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Om dit te doen, zult u een bezwaarschrift in moeten dienen. Dit is een juridisch document, dat aan verschillende wettelijke eisen moet voldoen. Wanneer u een bezwaarschrift indient, is het belangrijk dat u de gronden van bezwaar (waarom u meent dat het besluit onjuist of onterecht is) duidelijk en juridisch correct verwoord. 

Hoe een bezwaarschift wordt geformuleerd, kan namelijk het verschil maken tussen een gegrond en een ongegrond bezwaar (winnen of verliezen). Het is daarom essentieel om een gespecialiseerd advocaat in te schakelen om u bij te staan tijdens deze procedure. 

Indien u een laag inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierdoor hoeft u vaak helemaal niets te betalen voor juridische bijstand. Laat dus nu bezwaar maken door een gespecialiseerd advocaat!

Beroep instellen

Wanneer een bezwaar wordt afgewezen of ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In tegenstelling tot de bezwaarprocedure, die doorgaans door een adviescommissie van de uitvoeringsorganisatie of de gemeente zelf wordt behandeld, wordt een beroepsschrift door de rechtbank beoordeeld. Dit heeft natuurlijk als voordeel dat alle schijn van partijdigheid en/of subjectieviteit in principe verdwenen is, immers is een rechtbank onafhankelijk (in tegenstelling tot een adviescommissie). 

Het is in veel gevallen dan ook zeker zinvol om in beroep te gaan tegen een afgewezen bezwaarschift. Uiteraard alleen indien en zover de zaak op zichzelf sterk is.

Wij hebben ruime ervaring in het instellen van beroep tegen een afwijzing in bezwaar. Wanneer u in eerste instantie zelf bezwaar heeft gevoerd, maar na afwijzing een beroep overweegt, kunt u altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Zoekt u een advocaat om bezwaar aan te tekenen tegen een aan u opgelegd besluit of beschikking?