Welkom bij

Regio Advocatuur

Wij zijn Regio Advocatuur! Een advocatenkantoor gevestigd in Waalwijk
binnen de driehoek Breda, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Jong, maar met
ruime ervaring binnen de rechtsgebieden waarin wij ons gespecialiseerd hebben.
Onze advocaten voeren geen “algemene praktijk”, omdat wij geloven in specialisatie.
U zoekt een gespecialiseerd advocaat. Door ons te beperken tot een aantal
specifieke rechtsgebieden zijn wij in staat om de kwaliteit te leveren die u mag verwachten.

Advocaat in Waalwijk e.o.

Onze juridische specialisaties

Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht hebben we te maken met de rechten en plichten tussen een werknemer en werkgever. U kunt daarbij denken aan de rechten en plichten bij ontslag, de inhoud van een arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden of over salarisbetalingen. Wij hebben over het algemeen het meest te maken met het ontslagrecht en alles daaromheen. Een ontslag op staande voet, een ontbindingsverzoek bij de rechtbank of een onderhandeling in het kader van een beëindigingsovereenkomst. U kunt voor al deze zaken (en meer) bij ons terecht. 

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag of geschil en wilt u dit vrijblijvend met ons bespreken?

Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht raakt bijna alles dat met uitkeringen te maken heeft die u van de overheid ontvangt. U kunt denken aan een uitkering op grond van de ZW, WIA, WW of recht op bijstand op grond van de Participatiewet (PW). Als advocatenkantoor richten wij ons specifiek op de Participatiewet (PW), dit omvat met name de bijstandsuitkering en bijzondere bijstand. U kunt hierbij denken aan het voeren van procedures over het stopzetten of terugvorderen van een uitkering, het aanvechten van een boete, maar ook over de afwijzing van een uitkering of bijzondere bijstand. 

Zoekt u een advocatenkantoor met ervaring in het sociaal zekerheidsrecht? 

Verbintenissenrecht

In het verbintenissenrecht zijn de regels over de rechten en plichten van partijen bij een verbintenis vastgelegd. Een verbintenis ontstaat meestal uit een overeenkomst, maar kan ook uit de wet ontstaan. Verbintenissen uit de wet zijn bijvoorbeeld de onrechtmatige daad (denk aan een schade die veroorzaakt wordt), zaakwaarneming en onverschuldigde betaling. Wij kunnen u als advocaat bijstaan in diverse soorten zaken binnen het verbintenissenrecht. Zo stellen wij bijvoorbeeld overeenkomsten op om geschillen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Ook kunnen wij een vordering instellen om de door u geleden schade te verhalen. 

Vrijblijvend uw zaak voorleggen?

Ondernemings- & faillissementsrecht

Het ondernemingsrecht heeft raakvlakken met het verbintenissenrecht, maar het gaat verder dan dat. Ondernemingsrecht is namelijk een verzamelbegrip voor alle rechtsgebieden waar ondernemers en ondernemingen mee te maken hebben. Met Regio Advocatuur richten wij ons met name op de juridische kwesties waar een MKB-ondernemer mee te maken kan krijgen. Daarbij kunt u denken aan het sluiten overeenkomsten, het aangaan of verstrekken van financieringen en het incasseren van vorderingen. Ook staan wij als advocaat ondernemers bij bij een onverhoopt (dreigend) faillissement

Bent u ondernemer en heeft u een juridisch probleem of een vraag?

Werkwijze Regio Advocatuur

Advocaat Waalwijk eo

De werkwijze binnen ons advocatenkantoor kenmerkt zich door:

• laagdrempelig contact met een advocaat of jurist
• duidelijke (en begrijpelijke) taal
• flexibele en efficiënte werkwijze

Op het moment dat u contact met ons opneemt voor juridisch advies of ondersteuning, hebben wij eerst een kort gesprek met u om uw zaak te bespreken. Desgewenst zullen wij u vervolgens op efficiënte wijze voorzien van de gevraagde dienstverlening. Wellicht heeft u aan enkele tips voldoende of misschien moet er geprocedeerd worden met behulp van een advocaat. Wij staan u bij met raad en daad.

Wij denken buiten de bekende kaders, waardoor soms praktische en onverwachte oplossingen bedacht kunnen worden voor complexe juridische vraagstukken. Procederen kost tijd en geld en het is niet altijd in uw belang om hierop in te zetten. In overleg zoeken wij voor u de beste oplossing.

Mocht u ons advocatenkantoor in Waalwijk inschakelen om een zaak uit te onderhandelen, te procederen of een opdracht (zoals een contract) uit te werken, dan zullen wij u altijd duidelijk informeren over de voortgang in uw dossier. Het is voor ons belangrijk dat u goed op de hoogte bent van wat er speelt in uw dossier. Neem voor een oriënterend gesprek contact met ons op. Wilt u wat meer informatie over ons kantoor? Kijk dan op de speciale pagina over ons advocatenkantoor en team.

Advocaat verbintenissenrecht

Benieuwd naar wat wij voor u
kunnen betekenen?