Jurisprudentie -

Uitspraak Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 6 mei 2022

Wederom een mooie uitspraak behaald! Deze keer gaat het om een beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Niet zozeer een mooie uitspraak omdat de klachten tegen de deurwaarder gegrond zijn verklaard, maar met name omdat de Kamer een nieuwe principiële uitspraak heeft gedaan en terugkomt op zijn tot nu toe bestendige rechtspraak. Een geheim adres van een bewindvoerder mag, aldus de Kamer, niet langer in een exploot worden opgenomen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders overweegt in rechtsoverweging 4.2 van de uitspraak:

“(…) Naar het oordeel van de kamer had de gerechtsdeurwaarder gelet op het arrest van de Hoge Raad* en in aanmerking genomen het zwaarwegend belang van klager om zijn adres geheim te houden, ervoor moeten kiezen dit adres niet te vermelden in het exploot. Ook in het geval het exploot niet zou zijn doorgestuurd aan de onderbewindgestelde zoals in dit geval wel is gebeurd, heeft klager een gerechtvaardigd belang bij het niet vermelden van zijn adresgegevens in een exploot. Een (ex) onderbewindgestelde kan namelijk altijd een afschrift van het exploot opvragen bij een gerechtsdeurwaarder, waardoor die gegevens alsnog bekend kunnen worden bij die (ex)onderbewindgestelde. De kamer is dus van oordeel dat dit klachtonderdeel gegrond is. De kamer legt hiervoor echter geen maatregel op, omdat de handelwijze van de gerechtsdeurwaarders conform de tot nu toe bestendige rechtspraak van de kamer is.

Mocht je als bewindvoerder dus een exploot ontvangen waarin je geheime adres is opgenomen, kom in actie!

De volledige uitspraak is hieronder te lezen en te downloaden.

 * Hoge Raad 18 december 2020, ECLI:HR:2020:2101.

Geschreven door:

mr. M.N.G. Brok

Advocaat