Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven steekt definitief een stok(je) voor de plannen van de Gemeente 's-Hertogenbosch

De zoveelste (en definitieve?) klap voor de wens van de Gemeente ’s-Hertogenbosch om bewindvoering in eigen beheer aan te bieden

Diegene die regelmatig onze blogs lezen, zal het niet zijn ontgaan dat ons kantoor al jaren in een juridische strijd verwikkeld is met de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Onderdeel van dat geschil: het algemeenbelangbesluit van de Gemeente ’s-Hertogenbosch om bewindvoering in eigen beheer kosteloos aan te bieden aan haar inwoners die eigenlijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering.

Al in 2021 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in deze kwestie, waarin zij het besluit van de Gemeente ’s-Hertogenbosch vernietigde. Dit onder andere, omdat het besluit naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende zorgvuldig was voorbereid en niet daadkrachtig gemotiveerd was.

Vervolgens is de Gemeente ’s-Hertogenbosch in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het College heeft gisteren (8 augustus 2023) uitspraak gedaan én gaat naar onze mening nog een stap verder dan de Rechtbank Rotterdam.

Samengevat weergegeven, oordeelt het College dat in deze kwestie een algemeen belang als bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet in het geheel ontbreekt. De Gemeente ’s-Hertogenbosch beoogd met haar besluit een deel van de markt dat door particuliere ondernemingen (zijnde bewindvoerders) wordt bediend, voor zichzelf te reserveren. Het op deze wijze invulling geven aan het algemeen belang is, aldus het College, in strijd met het doel en de strekking van de Wet Markt en Overheid.

Het oordeel van het College laat wat ons betreft aan duidelijkheid niets te wensen over: het door de Gemeente ’s-Hertogenbosch in feite buiten spel zetten van particuliere bewindvoerders kan niet door de beugel.

Wij zijn blij dat er na een jarenlange juridische strijd eindelijk een eindoordeel is. De vraag is nu, hoe de Gemeente ’s-Hertogenbosch omgaat met het definitieve oordeel dat zij de particuliere bewindvoerders niet uit de markt mag drukken? Gaat de Gemeente ’s-Hertogenbosch stoppen met het aanbieden van gratis bewindvoering voor haar inwoners? En komt er nog een (aanvullende) compensatie voor de particuliere bewindvoerders die de afgelopen jaren omzet hebben misgelopen? De tijd zal het leren…

De volledige uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is gepubliceerd op Rechtspraak.nl en hier te lezen.

Geschreven door:

mr. M.N.G. Brok

Advocaat